διαφαίνω

διαφαίνω,
A show through, let a thing be seen through,

τὴν λευκότητα δ. Arist.GA735b20

;

Ἀὼς καλὸν διέφαινε πρόσωπον Theoc.18.26

;

δ. τὰς ἑαυτῶν φύσεις Plb.12.24.1

.
2 allow light to pass, Hero Aut. 27.1.
3 convey (to the reader),

κατασκευήν Phld.Po.2.35

.
II [voice] Pass., show through, νεκύων δ. χῶρος showed clear of dead bodies, Il. 8.491; to be seen through a transparent substance, Hdt.3.24;

μέλαν τὸ μὴ διαφαινόμενον

impervious to light,

Arist.GA780a34

, cf.Pr.936a8; λίθος διαφαινόμενος transparent stone, Agatharch.82.
2 to glow, to be red-hot,

μοχλὸς διεφαίνετο αἰνῶς Od.9.379

.
3 metaph., to be proved, show itself,

ἐν πείρα τέλος -εται Pi.N.3.71

, cf. Th.2.51
; to be conspicuous,

δυνάμει ταῦτα μέγιστα διεφάνη Id.1.18

; stand out, excel, πάνθ' ἁπλῶς ἂ διαφαίνεται prob. in Phld.Po.5.4.
III intr., show light through, to be transparent,

ἱμάτια -οντα Philem.81

; dawn,

ἡμέρης -ούσης Hdt.7.219

, cf. 8.83: metaph., shine through,

τὸ μεγαλοπρεπὲς διὰ τοῦ προσώπου διαφαίνει X.Mem.3.10.5

.
2 πυρὰ διέφᾱνε ([dialect] Dor. [tense] aor. 1) the pyre parted its flames, so as to allow a passage, Pi.P.3.44 (v.l. -φαινε).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαφανεῖ — διαφαίνω show through aor subj pass 3rd sg (epic) διαφαίνω show through fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) διαφαίνω show through fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) διαφανής translucent masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφαίνῃ — διαφαίνω show through pres subj mp 2nd sg διαφαίνω show through pres ind mp 2nd sg διαφαίνω show through pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπέφηνε — διαφαίνω show through perf imperat act 2nd sg διαφαίνω show through perf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπέφηνεν — διαφαίνω show through perf ind act 3rd sg διαφαίνω show through plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφαινομένων — διαφαίνω show through pres part mp fem gen pl διαφαίνω show through pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφαινόμενον — διαφαίνω show through pres part mp masc acc sg διαφαίνω show through pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφαινόντων — διαφαίνω show through pres part act masc/neut gen pl διαφαίνω show through pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφανεῖς — διαφαίνω show through aor subj pass 2nd sg (epic) διαφαίνω show through fut ind act 2nd sg (attic epic doric ionic) διαφανής translucent masc/fem acc pl διαφανής translucent masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφανούσης — διαφαίνω show through aor part act fem gen sg (attic epic ionic) διαφαίνω show through fut part act fem gen sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφανῇ — διαφαίνω show through aor subj pass 3rd sg διαφαίνω show through fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαφανέν — διαφαίνω show through aor inf act (doric) διαφαίνω show through aor part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.